HOTEL KOPERNIK

Aleja Warszawska 37
10-081 Olsztyn

RECEPCJA

centrala +48 89 522 99 29; tel. kom. 669 999 057 recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info RESTAURACJA restauracja.kopernik@hoteleolsztyn.info

 

MARKETING, wynajem sal konferencyjno-bankietowych +48 887 211 293  marketing@hoteleolsztyn.info

BIURO ZARZĄDU

tel. + 48 89 527 47 22

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), zastępuje ono dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE.

W związku z tym, aby zadośćuczynić naszym staraniom o najwyższe standardy ochrony powierzonych nam danych osobowych i zgodność z RODO, chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku.

Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili. Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne informacje na ten temat.

Bartłomiej Wasilewski

Prezes Zarządu Hotele Olsztyn Sp. z o. o.

 

Obowiązek informacyjny

 

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Hotele Olsztyn Sp. z o. o. (dalej Hotele Olsztyn) z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045295 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 września 2001 r.. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 739-10-28-407. Numer Regon: 510342378. Tel. 89-522-99-29, tel. kom. 669-999-057. Adres e-mail: rodo@hoteleolsztyn.info.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane przez nas w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) i są wyłącznie niezbędne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej, wykonania usługi hotelowej, rezerwacji usługi gastronomicznej, wykonania usługi gastronomicznej, a także organizacji i wykonania usługi obsługi eventu specjalnego, wydarzenia lub konferencji oraz w celach statystycznych.

Administrator danych zbiera następujące dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, narodowość, numer ewidencyjny pesel, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu.

Dane osobowe dzieci, takie jak: imię/imiona, nazwisko, narodowość, data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych.

Pragniemy także poinformować, że niektóre Państwa dane zbierane są przez nas z plików cookies, które są instalowane na naszej stronie internetowej przez nas oraz naszych zaufanych partnerów.

 

Czy administrator zbiera dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych (wcześniej zwane „danymi wrażliwymi”)?

Nie. Administrator nie zbiera, ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych zaliczających się do szczególnych kategorii danych (wcześniej zwanych „danymi wrażliwymi”).

 

Kiedy administrator zbiera dane osobowe?

Administrator danych zbiera dane osobowe swoich klientów bezpośrednio od nich, podczas:

- procesu rezerwacji/uzgadniania wykonania usługi osobiście przez gościa/klienta w hotelu;

- procesu rezerwacji/uzgadniania wykonania usługi przez stronę internetową;

- procesu rezerwacji/uzgadniania wykonania usługi drogą telefoniczną lub mailową;

- meldowania gościa w hotelu;

Administrator danych osobowych pozyskuje również dane osobowe swoich klientów od zaufanych partnerów – np. dedykowane portale rezerwacyjne, itp., jeżeli gość/klient wyraził odpowiednią zgodę.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Każde przetwarzanie Państwa danych osobowych musi by oparte na właściwej, zgodnej z  obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez administratora danych, jest artykuł 6 ust. 1 lit a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oznacza to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, lub gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

- realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

- zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;

- wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, wyłącznie gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych osobowych.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych są przeszkoleni i specjalnie upoważnieni do tego pracownicy Hotele Olsztyn. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazać podmiotom związanym z nami stosownymi umowami o powierzenie przetwarzania danych osobowych, które przetwarzają je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania lub organom ochrony prawa – oczywiście tylko pod warunkiem, że wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możecie Państwo żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Macie Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. W tym celu należy przesłać prośbę na adres rodo@hoteleolsztyn.info lub zgłosić taką prośbę telefonicznie na numer 89-522-99-29, lub 669-999-057, jak również drogą pocztowa na adres: Hotele Olsztyn Sp. z o.o., al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn.

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych w   przypadku ewentualnych roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego (nie dłużej, niż  jest to niezbędne zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy Aby przesłać nam natychmiastową wiadomość, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

* - wartości wymagane

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij